Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)

Vietnam

Description
Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) | Record Store in Saigon - Ho Chi Minh City, Vietnam

Address: 6 Nguyen Van Nguyen stt, Tan Dinh ward, District 1, HCMC, Vietnam.
Hotline: (+84) 983 567 633

Services:
⭕️ Các dịch vụ giấy phép, phát hành & các dịch vụ khác.
⭕️ Phát hành, phân phối băng đĩa nhạc CD/DVD, băng Cassette, Đĩa Than Vinyl chính hãng.
Genres
Address
6 Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Phone
+84983567633
Hours
 • Monday 14:00 20:00
 • Tuesday 10:00 20:00
 • Wednesday 10:00 20:00
 • Thursday 10:00 20:00
 • Friday 10:00 20:00
 • Saturday 10:00 20:00
 • Sunday 10:00 17:00
Also Sells
 • Record / Vinyl
 • CD & DVD
 • Cassette Tape
 • Reel to Reel
 • Audio
 • Photobook
 • Merchandise

Comments

Login or Register to post a comment