Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)

Ho Chi Minh City, Vietnam

Description
HÃNG ĐĨA THỜI ĐẠI (TIMES RECORDS) | Record Store in Saigon - Ho Chi Minh City, Vietnam

Services:
⭕️ Các dịch vụ giấy phép, phát hành & các dịch vụ khác.
⭕️ Phát hành, phân phối băng đĩa nhạc CD/DVD, băng Cassette, Đĩa Than Vinyl chính hãng.
Genres
Address
21419/6c Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Phone
+84983567633
Hours
 • Tuesday 10:00 18:00
 • Wednesday 10:00 18:00
 • Thursday 10:00 18:00
 • Friday 10:00 18:00
 • Saturday 10:00 19:00
 • Sunday 10:00 19:00
Also Sells
 • Record / Vinyl
 • CD / DVD
 • Cassette Tape
 • Reel To Reel
 • Audio

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment